Blog


Augustus 2016

Unicef heeft beloofd in de loop van de komende maanden in de 17 gezondheidscentra (centres de santé- CS) een koelkast op zonne-energie te installeren voor de bewaring van de vaccins. Dit is heel goed nieuws. Jaren geleden installeerden wij een aantal koelkasten op petroleum in strategisch gelegen CS. Dit had het nadeel dat niet alle CS over een koelkast beschikten en dus een aantal hun vaccins in andere CS dienden te stockeren wat tijdverlies en risico op verval van vaccins inhield. Verder waren grote stocks petroleum nodig om de koelkasten draaiend te houden, wat duur was en niet zonder gevaar: in 2015 werd een CS vernield nadat een koelkast op petroleum in de vlammen opging. (cfr nieuws okt. 2015).