Blog


December 2017

2017 was een positief jaar voor het gezondheidsproject Katako-Kombe.

We kregen eens temeer het label van demonstratiezone en ziekenhuis van het Congolese ministerie van Volksgezondheid, wat erop wijst dat beide beantwoorden aan de criteria van een degelijk georganiseerde basisgezondheidszorg en goed beleid.

Dit jaar werd het aanbod in het ziekenhuis uitgebreid met een dienst kinesitherapie en tandheelkunde, en werd de spoedopname operationeel.

De hoofdlaborante beëindigde een tweejarige navorming in het Institut Supérieur de Techniques Médicales in Kinshasa, één van de dokters een navorming van enkele maanden in inwendige ziekten in het Ngaliemaziekenhuis in Kinshasa en onze kinesist een stage in het ziekenhuis van Kisantu.

AZV kwam drie weken op missie heelkunde en gynaecologie, en het ziekenhuis genoot ook van een vorming door een vroedvrouw en een verpleger spoed uit Kinshasa gedurende twee maanden.

In het ziekenhuis werd een kantine geopend en onderging het operatiekwartier grondige herstellingswerken; in de gezondheidszone werden twee gezondheidscentra gebouwd.

De jaarlijkse bbq en de wijnverkoop in Maria Middelares kenden een groot succes. De inschrijving op het benefietconcert van 28 januari 2018, door het Collegium Vocale Gent in het Concertgebouw van Brugge, loopt vlot en we hopen de zaal volledig uitverkocht te krijgen.

Het team van de werkgroep Katako-Kombe  wenst  u een voorspoedig 2018 toe  en dankt hartelijk al haar vrijwilligers en sponsors.