Blog


Januari 2016

Op 29 januari werd ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van AZ Maria Middelares een korte voorstelling van de objectieven van het project voor 2016 vertoond. Dit kende veel bijval.

Op 31 januari kon dr Yves Kluyskens een check van 2.500 euro in ontvangst nemen vanwege de serviceclub Ronde Tafel Gent 3. Met deze gift zal de spoedopname van het ziekenhuis van Katako-Kombe voorzien worden van zonne energie (PV-installatie).

In januari deed Rotary Gent Zuid een gift van 2.500 euro. Deze som zal in belangrijke mate bijdragen tot een oplossing voor het nijpende probleem van de watervoorziening van het ziekenhuis tijdens het droge seizoen.

IMG_4881 (1)