Blog


Januari 2017

Van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) kregen we het goede nieuws dat de steun aan het gezondheidsproject in Katako-Kombe voor vijf jaar (2017-21) wordt verlengd, zowel via Memisa als AZV (Artsen Zonder Vakantie). De gezondheidszone Katako-Kombe wordt door hen zelfs erkend als demonstratiezone voor het project bij Memisa, wat een aantal belangrijke positieve implicaties heeft op budgettair en organisationeel vlak. De beide ngo’s Memisa en AZV zullen vanaf 2017 ook intensief samenwerken, o.m. in de Democratische Republiek Congo.