Blog


Juni 2023

Op 7 juni gaven de vierledige deelnemers aan de Ziekenhuis voor Ziekenhuis missie naar Katako-Kombe in februari, over de middag in de inkomsthal van Maria Middelares, een infosessie over hun ervaringen ter plaatse.

2023 wordt opnieuw gekenmerkt door capaciteitsversterkende missies en door vormingen van zorgverleners.

Tijdens de missie in februari gaf Kristin Neutjens een intensieve vorming in kinesietherapeutische technieken aan de lokale kinesist. Koen Derijckere evalueerde de werking van de apotheek van het ziekenhuis en deze van de gezondheidszone, die een zeer goede indruk nalieten; de verantwoordelijken kregen enkele nuttige tips. De samenwerking van Nathalie Pielaat met de lokale vroedvrouwen betekende een vruchtbare uitwisseling van ervaringen. Yves Kluyskens gaf een lezing over de epidemiologische transitie, die ook in Congo de ziektebeelden grondig aan het wijzigen is.

In maart had een missie pediatrie en biomedische techniek plaats van Artsen Zonder Vakantie (AZV). Zowel de dokters en het verplegend personeel in Katako-Kombe als de vrijwilligers van AZV waren erg opgetogen van de samenwerrking en resultaten. Dokter Sabine Bleyaert, die de missie leidde, uitte de wens nog verschillende keren te mogen terugkeren naar Katako-Kombe gezien de inzet van de lokale gezondheidswerkers en de positieve effecten die op termijn te verwachten zijn. Er volgt wellicht nog een tweede missie van AZV in het najaar, ditmaal in urgentiegeneeskunde.

Dokter Pius Wonga, lokale chirurg, volgde een opleiding in moeilijk te operen gevallen van gynaecologische fistels, een bevallingscomplicatie die spijtig genoeg nog (te)veel voorkomt in Congo; deze vorming ging uit van de ploeg van de Nobelprijswinnaar dokter Mukwege, waarvan zijn hospitaal een belangrijk referentiecentrum is hiervoor in subsahara Afrika.

Het diensthoofd van het laboratorium van het ziekenhuis, Louise Odungola, volgde in Kinshasa een opleiding in het gebruik van een toestel dat afwijkingen van rode bloedcellen perfect kan opsporen, zoals drepanocytose of sikkelcelziekte, die vooral bij kinderen heel zware akute verwikkelingen kan veroorzaken en tamelijk veel voorkomt in de streek. Het toestel werd nadien aangekocht en zal het enige zijn voor de ganse provincie Sankuru (driemaal de oppervlakte van België en ongeveer 1,3 miljoen inwoners…)

Na een onderbreking van drie jaar werd een nieuwe missie cataractoperaties verricht in juni onder de leiding van dokter Richard Hardi, die eerder reeds met dokter Herman Burvenich aan een dergelijke missie deelnam. In Katako-Kombe. Het is de bedoeling dat deze zich opnieuw jaarlijks zal herhalen.

Tegen het einde van het jaar zal een zeer goed gevormde en gemotiveerde verpleegkundige (VPK) in Kinshasa een opleiding van drie maanden in echografie starten. Momenteel verricht één dokter die techniek in Katako-Kombe, maar gezien de grote vraag is een aanvullende echografist nodig. We hebben ditmaal voor een VPK gekozen omdat VPKen veel stabieler zijn dan dokters, die dikwijls na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan naar “betere” oorden vertrekken.

Yves Kluyskens