Blog


September 2017

De bbq ten voordele van het project in Katako-Kombe op zondag  3 september was een schitterende dag.

Niet enkel door de schittering van de zon maar vooral door de “straling” van de meer dan 600 sympathisanten, die duidelijk genoten van de gemoedelijke, broederlijke  sfeer!

De nooit aflatende efficiëntie van de organisatoren, het enthousiasme van de vrijwilligers en de emotionele dankwoorden van de lokale Congolese bevolking, die dokter Jean Takombe, zelf afkomstig van Katako-Kombe, speciaal  kwam uitspreken, maakten het feest zo compleet.

Iedereen beloofde volgend jaar opnieuw van de partij te zijn!
Loop/wandelmeeting & BBQ 2017