Blog


September 2023.

Op 3 september ging de 17e editie door van de BBQ ten voordele van het gezondheidsproject Katako-Kombe.


Voor de tweede maal had deze plaats op de terreinen van AZ Maria Middelares, dat in 2005 een jumelage
heeft aangegaan met het ziekenhuis in Congo en het sindsdien onafgebroken financieel en logistiek heeft gesteund.

De BBQ maakt deel uit van de sponsorevenementen die AZ Maria Middelares aanbiedt.

Het evenement was opnieuw een groot succes. Er daagde veel volk op en we konden eens temeer rekenen op talrijke vrijwilligers om de voorbereiding, het opzetten  van de tenten, de tafels, het geluid, de bediening enz. in goede banen te leiden. De ervaring van vorige edities heeft bijgedragen tot een perfecte organisatie. De saharatenten, die voor de eerste keer werden opgesteld, en het mooie weer kwamen de gezellige sfeer ten goede.
De opbrengst zal dit jaar gaan naar de uitbouw van de spoeddienst van het ziekenhuis in Katako-Kombe.

Yves Kluyskens