Katako Kombe

activiteiten rond ons project
steun ons

Dagboek over Katako-Kombe te koop in het atrium van AZ Maria Middelares Gent

Rik Neirynck werkte 35 jaar als ergotherapeut in de toenmalige Kliniek Sint-Jozef in Gentbrugge (nu: Medisch Centrum Maria Middelares) en reisde acht keer naar Katako-Kombe. In zijn dagboek ‘Ils vont là où même les moustiques sont sauvages’ of ‘Naar waar muskieten nog wild zijn’ vertelt hij over zijn ervaringen als technisch vrijwilliger in de gezondheidszone. Rik geeft informatie mee die zelden beschreven wordt als het over gezondheidszorg in ontwikkelingslanden gaat. De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

  • Hoe leeft de lokale bevolking?
  • Hoe omgaan met emoties?
  • Hoe verloopt het reizen onderweg?
  • Hoe verlopen de werkzaamheden?
  • Welke rol speelt het klimaat?

Het boek is geschreven in het Nederlands, enkel de titel is Frans. Meer informatie vind je hier.

De kostprijs bedraagt 50 euro. Je vindt het boek in de shop in het atrium. Een proefdruk doet er ook dienst als inkijkexemplaar, maar in het echte boek zijn de foto’s natuurlijk van veel betere kwaliteit.

De opbrengst gaat integraal terug naar Katako-Kombe, waar momenteel gewerkt wordt aan een extra consultatieruimte en een postoperatieve hospitalisatie-afdeling. Dit is het ideale moment om de uitbouw van de basisgezondheidszorg in Katako-Kombe alsnog te ondersteunen, gezien de jaarlijkse barbecue omwille van COVID-19 niet kon doorgaan!

 

* 2020 Katako-Kombe BBQ

Beste Katako-Kombiaan/sympathisant,

Via deze weg brengen we je op de hoogte dat, als gevolg van de coronamaatregelen en met spijt in het hart, de jaarlijkse barbecue ten voordele van het gezondheidsproject Katako-Kombe in Congo niet doorgaat.

We zijn niet alleen teleurgesteld dat we deze festiviteit moeten uitstellen tot 2021, deze beslissing heeft ook grote gevolgen voor ons project. De barbecue brengt gewoonlijk 600 personen samen die op die manier de organisatie financieel steunen. Het geld wordt daarna steevast in concrete acties op het terrein geïnvesteerd. Dit om de uitbouw van de basisgezondheidszorg, die voor ons zo vanzelfsprekend is, in Katako-Kombe te continueren. Meer info hierover vind je op de website www.katako-kombe.be  

In een poging om de klassieke inkomsten van het project enigszins te compenseren, benoemen we een aantal alternatieve mogelijkheden om het gezondheidsproject alsnog te steunen:

  • Vrijwillige bijdrage

Kunnen we je warm maken voor een vrijwillige bijdrage? Elke steun is meer dan welkom en fungeert als zuivere winst voor het project.

Extra duwtjes in de rug van minder dan 40 euro of stortingen waarvoor geen fiscaal attest nodig is, kan je schenken via de rekening van de  Jan Steyaert Stichting (BE12 8900 1462 4092) met vermelding Katako-Kombe (geen fiscaal attest). Wil je graag een fiscaal attest van je donatie ontvangen? Doneer dan via rekening van Memisa Katako Kombe (BE79 8805 6167 7133, BIC: BBRUBEBB) met als verplichte mededeling 910/8000/00021.

  • ‘Ils vont là où mêmes les moustiques sont sauvages’

Rik Neirynck ging al acht keer op missie naar Katako Kombe. Hij hield toen nauwgezet een dagboek bij dat hij uitgeeft onder de naam ‘Ils vont là où mêmes les moustiques sont sauvages’ of ‘Naar waar muskieten nog wild zijn’, hierbij bedoelend dat in deze zo afgelegen wereldvreemde streek alleen de natuur nog vat heeft op het alledaagse leven.

De opbrengst gaat naar Katako-Kombe. Hoe je het boek kan bestellen, vind je via deze link.

 

  • Barista koffiebar

Ook dit jaar kleedt de barista koffiebar opnieuw meermaals het atrium van AZ Maria Middelares aan t.v.v. Katako-Kombe. Vorige edities kenden telkens een groot succes bij het personeel en de bezoekers van het ziekenhuis. Meer concrete info volgt!

We willen jullie alvast van harte danken om het project verder te ondersteunen.

Het Katako-Kombe team

* Financiële steun

Financiële steun is altijd welkom op het rekeningnummer van Memisa: BE79 8805 6167 7133 met vermelding “steun Katako-Kombe”. Fiscale attesten vanaf 40 euro per kalenderjaar.

BBQ 5

 

Contact


OK! Je vraag werd verstuurd
Error! Vul alle velden in
Op zoek naar meer informatie?

Gebruik dit formulier voor al uw vragen of opmerkingen over ons project. We geven u graag een antwoord.

rik.neirynck@scarlet.be
yves.kluyskens@gmail.com