Katako-Kombe

algemene informatie
Steun ons

Zone de santé (ZS) of gezondheidszone; voor Katako Kombe (KK) betekent dat 8.400 km2 (of > 1/4 van België) met 1 Hôpital Général Rural (HGR), 17 centres de santé (CS) en een 30tal postes de santé (PS); 137.000 inwoners waarvan ong. 45 % < 15 jaar.
Centre de Santé (CS): Elke CS heeft als hoofd een VPK infirmier titulaire (IT); daarnaast zijn er meestal enkele VPK van relatief laag niveau en enkele traditionele vroedvrouwen (accoucheuses traditionelles; AT); elke CS heeft ook een Comité de Santé (COSA) en Relais Communautaires (ReCo), vertegenwoordigers van de lokale bevolking die het CS mede beheren en ngl hun dynamiek bepaalde taken op zich nemen. Voor de consultaties wordt een forfait (medicatie en labo inbegrepen) toegepast. In de CS wordt echt aan basisgezondheidszorg gedaan; alle bevallingen moeten in het HGR of een CS doorgaan, ook indien verricht door een AT.
De Postes de Santé (PS) zijn kleinere CS in dorpen die te ver afgelegen zijn van een CS; het niveau is er meestal laag. 

Equipe cadre de zone (ECZ): beperkte groep personen die instaan voor de belangrijkste beslissingen vd ZS; zij zijn de spreekbuis van de ZS naar het Ministère de la Santé toe (MiniSan); de MiniSan heeft een provinciale minister en een eigen directie, de Division Provinciale de la San, die goed gestructureerd is, met capabele mensen, maar weinig middelen krijgt; de samenwerking met hen verloopt heel goed; we pogen het nationaal programma te implementeren.
In de ECZ zetelen de médecin chef de zone (MCZ), de médecin directeur (MD), de directeur nursing van het ZH (DN), het hoofd van de infirmiers superviseurs, de administrateurs gestionnaires  (AG), respectievelijk van het ZH en de ZS. 

Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales (BDOM): belangrijke instantie in Congo, omdat de verschillende BDOMs heel wat gezondheidsstructuren beheren, wat ook het geval is voor de BDOM Tshumbe (afhankelijk van het bisdom Tshumbe). De directrice van het BDOM is zuster Adèle Yenyihadja, die een master in public health heeft behaald aan de ULB. André Omakoko , is er médecin directeur en Henriette Manu point focal voor het project ( vooral het financieel beheer).

Artsen (& tandarts)

  • Adrien Longengo:médecin chef de zone (MCZ)
  • Marie-Hélène Ndjeka:médecin directeur van het hospitaal, verantwoordelijk voor gyneco-obstetrica
  • Pierre Lowa : médecin traitant
  • Raphael Loko: médecin traitant. 
  • Vanaf augustus 2018 zal Pius Wonga, volwaardig opgeleide chirurg aan de Universiteit van Lubumbashi, de ploeg vervoegen.
  • Patrick Okitawato: 

Naast de dokters zijn er een aantal administrateurs généraux (AG), verantwoordelijk voor het beheer van het ZH en de ZS. 
In het ZH heeft men nog als belangrijke post de directeur nursing (DN)
Elke dienst in het ziekenhuis heeft zijn diensthoofd: chirurgie, interne, materniteit, pediatrie, oftalmologie, radiologie apotheek, sterilisatie, spoed, kinesitherapie, nursing, logistiek , opname, project aids, opvolging tuberculose en lepra, archief, boekhouding, hygiëne. 

Bureau Central de Zone de Santé (BCZS):

Personen die zorgen voor het beheer en de activiteiten van de ZS (behalve het ZH). Wordt geleid door de MCZ, telt drie AGs, vier infirmiers superviseurs (IS), die de CS bezoeken; verder een aantal andere leden met kleinere functies. Van het beleid vd BCZS hangt een belangrijk deel van het project af. 

BELGISCHE NGO’S WERKZAAM IN KATAKO-KOMBE

Sinds 2008 is Memisa de hoofdpartner van het gezondheidsproject in de gezondheidszone Katako-Kombe. Deze ngo, in 1988 gesticht, heeft een zeer ruime ervaring met de organisatie van basisgezondheidszorg in verschillende ontwikkelingslanden en vooral in Congo. Zij kan hierbij bogen op een professionele ploeg in België (Brussel) en in Congo (hoofdzetel in Kinshasa). Het accent ligt op toegang tot gezondheidszorg, vooral voor de meest kansarmen. Hierbij zijn een vermindering van de moeder-en kindersterfte prioriteiten, maar ook andere activiteiten worden gesteund, zoals de uitbouw van basisdiensten in het ziekenhuis, basisgezondheidszorg in de gezondheidscentra, opleiding van de gezondheidswerkers, uitbouw van een mutualiteit, medisch materiaal, vervoermiddelen, rehabilitatie van medische structuren, water en sanitatie, hygiëne… Participatie van de lokale bevolking wordt nagestreefd, evenals de samenwerking met de lokale en nationale autoriteiten op gebied van gezondheidszorg. De projecten worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
Bij Memisa bestaat een initiatief Ziekenhuis voor Ziekenhuis, lokale partnerschappen tussen Belgische en Congolese ziekenhuizen.
Maria Middelares Gent heeft een heel dynamisch jumelageproject met het ziekenhuis in Katako-Kombe.
Voor meer informatie: www.memisa.be.
Artsen Zonder Vakantie-Médecins Sans Vacances (AZV-MSV): sinds 2008 zijn er tweemaal per jaar missies van AZV-MSV, telkens geleid door dr Herman Devriendt. Chirurgie, pediatrie, gyneco-obst., labo, anesthesie. Een deel vh medisch materiaal komt van hen. Hun impact op de capaciteiten vh ziekenhuispersoneel, in het bijzonder de dokters, maar ook op de andere dokters en ziekenhuizen vd regio, is enorm. Sinds 2017 werken Memisa en AZV intensief samen op terrein.
Oftalmo Sankuru: ngo gesticht door drs Dirk Boedts en Herman Burvenich.  Sinds 2012 missies oftalmologie, vooral cataractoperaties. Medewerking met de ngo Light for the World.
Voor haar projecten krijgen Memisa en AZV steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

BUITENLANDSE NGO’s actief in KK (meestal geen lange termijnacties):

MSH-Prosani: Amerikaanse ngo met goede connecties met het Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria (Global Fund) waardoor malaria- en aidsdiagnose en behandeling gratis zijn; zij beschikken ook over een belangrijke depôt medicatie in Lodja waar we ons kunnen bevoorraden, wat een zeer belangrijk pluspunt is.
GAVI: internationale privaat-publieke mega-actor die het het nationaal vaccinatieprogramma, (Programme Elargie de Vaccination of PEV) steunt; dit programma werkt zeer vlot in de ZS Katako, zodat kinderen en zwangere vrouwen optimaal gevaccineerd worden.
SANRU: Amerikaanse ngo  die zich bezig houdt met sociale projecten voor aidspatiënten en hun familie.
Unicef: steun aan ondervoedingsprojecten.
Tuberculosis Lepra Mission International (TLMI): Protestantse tegenhanger van Damiaan voor  de aanpak van lepra en tuberculose; diagnose en behandeling gratis, maar nog te weinig efficiënt qua detectie van nieuwe gevallen; hieraan wordt intensief gewerkt.
Association de Santé Familiale (ASF): verantwoordelijk voor de distributie van met insecticide geïmpregneerde muskietennetten ter bescherming (van vooral van kinderen en zwangere vrouwen) tegen malaria. 

CAPACITEITSOPBOUW:

Naast de missies van AZV sponsoren we de vorming van bepaalde van onze Congolese medewerkers. Een VPK van de operatiezaal (Paul) is eind 2017 vertrokken naar Bukavu om gedurende drie jaar een volwaardige opleiding in anesthesie te volgen.
Louise Ondungola, diensthoofd van het laboratorium, heeft drie jaar extra opleiding in labotechnieken in Kinshasa (2015-17).
Placide Lofukola volgt een opleiding als ingenieur elektricien in Kinshasa (einde studies voorzien in 2018). Het is de bedoeling dat hij na zijn studies al wat te maken heeft met elektriciteit in het ZH zou opvolgen. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor de bouwwerken, de aankoop en het onderhoud van het medisch en rollend materiaal.
Jaarlijks verblijven een Congolese vroedvrouw, “Maman Germaine” Kumudidi (diensthoofd van de dienst obstetrica in een belangrijk ZH in Kinshasa), evenals Patrick Onyenga (VPK, diensthoofd van de pediatrische dienst in hetzelfde ZH in Kinshasa) twee à drie maanden in KK voor capaciteitsopbouw in de respectievelijke diensten.

ONZE VRIJWILLIGERS…

Het zou moeilijk zijn een volledige lijst te geven van al wie zich reeds heeft ingezet voor het project. We hebben over de jaren heen kunnen beroep doen op tal van mensen om materiaal te verzamelen,  communicatiematerial op te maken, de communicatie in goede banen te leiden, de website uit te bouwen, allerhande voordrachten en evenementen te organiseren (waaronder onze jaarlijkse BBQ ), enz…
… MAAR TOCH ENKELE NAMEN:                                                                           
Rik Neirynck gaat sinds 2008 jaarlijks naar Katako-Kombe en heeft sindsdien voor de installatie van het elektriciteitsnetwerk aangepast en verbeterd en voor het onderhoud van de medisch apparatuur gezorgd; in 2016 vergezelde hij de ploeg van Energie Assistance voor de installatie van zonne-energie in het ZH; hij startte in 2008 de website en is onze fotograaf ter plaatse; ten slotte selecteerde hij Placide als onze toekomstige verantwoordelijke voor het onderhoud van de infrastructuren in Katako-Kombe (cfr. capaciteitsopbouw).
Marc Hillaert en zijn echtgenote Kristien Bogaert zijn sinds 2005 de bezielers geweest van onze jaarlijkse bbq, hét evenement (waarop telkens nagenoeg 500 mensen aanwezig zijn) tvv het project. Ook Mieke Hamels heeft zich steeds intensief voor deze happening geëngageerd. Kristien heeft jarenlang in Maria Middelares-St Jozef de werkgroep Katako-Kombe geleid, een functie die nu is overgenomen door Katrien Vandaele, die een stevige ploeg vrijwilligers heeft weten te motiveren om aan de verschillende acties deel te nemen. De rol van het informatie- en communicatieteam van Maria Middelares, in het bijzonder Patrick Biliet, Catherine Zenner en Evelyne Soenen, is hierbij essentieel.

FINANCIEEL:

Memisa krijgt geld van Ontwikkelingssamenwerking voor de ZS. Hiervan gaat een aanzienlijk deel naar premies voor het personeel vh ZH en de CS, de BDOM en de Division Provinciale; de rest gaat naar kosten voor vervoersmiddelen, bouwwerken, materiaal, medicatie, verzekeringen. Het grootste deel van de bouwwerken, materiaal, vervoersmiddelen, energie, vormingen, bepaalde premies, vervoer van materiaal enz.. komt van gelden ingezameld via het initiatief Memisa-Ziekenhuis voor Ziekenhuis (die fiscale attesten uitlevert) en de Jan Steyaert Stichting (waarvoor geen fiscaal wordt afgeleverd). Verder krijgt het project van 2016 tot 2021 steun van het Jean-Pierre Goetghebuer Fonds bij de Koning Boudewijn Stichting (KBS).

Contact


OK! Je vraag werd verstuurd
Error! Vul alle velden in
Op zoek naar meer informatie?

Gebruik dit formulier voor al uw vragen of opmerkingen over ons project. We geven u graag een antwoord.

rik.neirynck@scarlet.be
yves.kluyskens@gmail.com