Blog


Afscheidsfeest dokter Guy De Cock

Op 25 september 2015 gaf dokter Guy De Cock, internist verbonden aan het ziekenhuis Maria Middelares St Jozef te Gent(brugge) een afscheidsfeest na meer dan 35 jaar activiteit. Hierbij uitte hij de wens geen geschenken te krijgen en liet de giften storten op het gezondheidsproject Katako Kombe. Deze ingezamelde som zal worden aangewend voor de bouw en het herinrichten van het gezondheidscentrum Kiomi, dat recent in de vlammen. Ter plaatse zal de bevolking zeker niet nalaten zijn naam te vereeuwigen op de muren van het centrum.