Author: katako-kombe


april 2016

IMG_8313 (1)Na een vijf jaar durende voorbereiding vertrokken Rik Neirynck voor AZV, Jelle Christiaens en Steff De Coster voor Energy Assistance, naar Katako-Kombe. Ze hebben daar voor het operatiekwartier en de materniteit een zonnepaneleninstallatie geïnstalleerd en enkele noodzakelijke aanpassingen gedaan aan het elektriciteitsnet. Alhoewel een blikseminslag ‘wat roet in het eten’ kwam gooien, werkte de installatie perfect na twee dagen testen. Zelfs tijdens de testfase konden twee urgente ingrepen uitgevoerd worden. Na de testfase werd gedurende acht uur non-stop geopereerd. ’s Nachts was er dan ook nog een urgentie in de materniteit en drie diensthoofden werkten ondertussen ook gedurende drie uur aan verslagen voor Memisa en AzV.

DSC_0261

maart 2016

Van 18 maart tot 3 april werd in Katakokombe een vijfde oftalmologische missie georganiseerd. De equipe bestond uit dr. H. Burvenich, oftalmoloog, dr. D. Boedts,,KNO-arts en mr. J. Vreys, verantwoordelijke voor de technische kant van de zaak.
De apparatuur die bij vorige missies werd geïnstalleerd, werd gelukkig in goede staat “teruggevonden” en aangevuld met nieuw meegebracht materiaal, instrumentarium, lenzen en disposables.       Onze oftalmoloog opereerde er, spijts technische problemen, een vijftigtal cataracten en deed er 270 consultaties, uiteindelijk evenveel als bij de vorige missie met twee oftalmologen…
Hij heeft zich letterlijk uit de naad gewerkt. De patiënten, velen soms dagen onderweg, bleven maar toestromen… Het was dus drummen zowel in de operatiezaal , maar vooral in de consultatieruimte…Gelukkig werd hij bijgestaan door enkele toegewijde lokale assistenten, die zorgden voor een min of meer goede organisatie en verloop.

DSC00155Alle ingrepen werden gevolgd (via een meekijker geïnstalleerd op de operatiemicroscoop) door een lokale dokter-zuster, Sr.Béatrice, die een tweejarige opleiding in cataract-chirurgie had genoten in Kinshasa. Zij kon op die manier heel wat ervaring opdoen. Het is de bedoeling dat zij later zorgt voor de continuïteit van het oftalmo-project. Binnen twee maand organiseert dr. Hardi, een Hongaarse broeder oftalmoloog uit Kananga, die vroeger al in Katakokombe werkte , er een nieuwe oftalmologische missie, waarbij opnieuw sr. Béatrice zal worden ingeschakeld en verder opgeleid.
Terwijl H. Burvenich druk in de weer was, zorgden beide anderen, deels voor de organisatie, deels voor het herstel van allerlei technische problemen, voor het inrichten van een andere oftalmo-consultatie (in Lodja), voor een 50 tal KNO consultaties etc. Aan werk ontbrak het niet…
Spijt problemen allerhande, inherent aan dergelijke missies in een kansarm gebied als dat van de Sankuru, kunnen we met een goed gevoel terugblikken op het geleverde werk. Met de uitbouw van de oftalmologische unit in Katakokombe, niet te vergeten in een “hôpital rural”, is thans het maximale haalbare bereikt. Het is de bedoeling om er twee missies per jaar te organiseren. Maar onze zorg blijft de opleiding. Om die opleiding van de dokter-zuster tot een volwaardige oogchirurge te activeren, zou idealiter in de toekomst de equipes uit twee oftalmologen moeten bestaan. Gezien het vele werk en de grote pathologie is het niet doenbaar voor één enkele chirurg , in een dergelijk milieu, om én consultaties te doen, én te opereren, én aan intense opleiding te doen.

DSC00134 (1)

 

 

 

 

 

februari 2016

P2160066Gemeenschappelijke missie van Memisa (Yves Kluyskens) en Artsen Zonder Vakantie (Herman Devriendt, chirurg; Pieter Mulier, gynaecoloog; Maurice de Hovre, anesthesist; Bénédicte Van Haute, laborante; Gudrun Ceterick, verpleegkundige) naar Katako-Kombe.

Yves deed een jaarlijkse evaluatie van het project en kon vaststellen dat de beoogde objectieven m.b.t. de geplande activiteiten in de gezondheidszone in 2015 bereikt werden, twee gezondheidscentra en een secundair moederhuis gebouwd werden, de financiële toestand van de gezondheidszone en van het ziekenhuis in evenwicht zijn , de medewerking met de lokale medische autoriteiten optimaal is en de lokale medewerkers zeer coöperatief en tevreden zijn. De planning voor 2016 werd besproken.

De missie van AZV (16e missie) verliep vlot. Er werden nagenoeg 80 chirurgische ingrepen in goede omstandigheden uitgevoerd, heel wat gynaecologische consultaties en echografieën verricht, het beleid van het operatiekwartier en van de opslag van het medisch materiaal grondig besproken. Zoals altijd lag hierbij de nadruk op kennisoverdracht en op samenwerking met onze lokale partners.

P2150044

Januari 2016

Op 29 januari werd ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van AZ Maria Middelares een korte voorstelling van de objectieven van het project voor 2016 vertoond. Dit kende veel bijval.

Op 31 januari kon dr Yves Kluyskens een check van 2.500 euro in ontvangst nemen vanwege de serviceclub Ronde Tafel Gent 3. Met deze gift zal de spoedopname van het ziekenhuis van Katako-Kombe voorzien worden van zonne energie (PV-installatie).

In januari deed Rotary Gent Zuid een gift van 2.500 euro. Deze som zal in belangrijke mate bijdragen tot een oplossing voor het nijpende probleem van de watervoorziening van het ziekenhuis tijdens het droge seizoen.

IMG_4881 (1)

Het gezondheidscentrum Kiomi vernield door een brand.

Tijdens zijn passage in Kiomi, een belangrijk dorp op 100 km van Katako Kombe, heeft dokter Dirk Feys  ook de vernieling van het gezondheidscentrum (CS Kiomi) kunnen vaststellen. Dit CS ging enkele weken voordien grotendeels in de vlammen op nadat een koelkast op petroleum vuur vatte. Dit centre de santé dient zo snel mogelijk gerehabiliteerd te worden, omdat het een belangrijk centrum is dat een grote bevolking dekt in basisgezondheidszorg.

Oktober 2015. Dokter Dirk Feys op bezoek in Katako Kombe.

foto 5

Op zijn motortocht, met twee kompanen, van Kigali tot Kinshasa passeerde dokter Dirk Feys, huisarts in Ledeberg bij Gent, op 30-31 oktober 2015 langs Katako Kombe. Dirk organiseerde in 2014 een feest voor zijn 60 jaar en kon zijn genodigden overtuigen een milde gift te doen tvv van het project in Katako Kombe. De giften waren voldoende om een nieuw gezondheidscentrum te bouwen, het Centre de Santé (CS) Omeka Pilote.
Dirk heeft het centrum officieel ingehuldigd met de bijhorende feestelijkheden en kon twee dagen lang genieten van de sfeer in Katako Kombe en hierbij ook het ziekenhuis en de lokale meisjesschool bezoeken. Ondanks heel wat reizen en avonturen in Centraal Afrika (met de motor) kon de hartelijke en warme ontvangst in Katako Kombe hem toch nog diep ontroeren. Hierbij enkele foto’s van zijn bezoek dat men ter plaatse allicht ook niet zal vergeten en deel zal uitmaken van de verhalen die over de generaties heen aan de kinderen worden verteld.

Afscheidsfeest dokter Guy De Cock

Op 25 september 2015 gaf dokter Guy De Cock, internist verbonden aan het ziekenhuis Maria Middelares St Jozef te Gent(brugge) een afscheidsfeest na meer dan 35 jaar activiteit. Hierbij uitte hij de wens geen geschenken te krijgen en liet de giften storten op het gezondheidsproject Katako Kombe. Deze ingezamelde som zal worden aangewend voor de bouw en het herinrichten van het gezondheidscentrum Kiomi, dat recent in de vlammen. Ter plaatse zal de bevolking zeker niet nalaten zijn naam te vereeuwigen op de muren van het centrum.

September 2015: Gezondheidscentrum van Kiomi is afgebrand.

foto 6Kiomi ligt op goed 100 kilometer van het ziekenhuis van Katako-Kombe en is extreem moeilijk te bereiken.
Door een deffect aan een frigo, die op petroleum werkt, is het gezondheidscentrum van Kiomi volledig afgebrand.
Het centrum, dat aan vernieuwing toe was, moet helemaal heropgebouwd worden. Het personeel dat alles kwijt is zal zich improviserend uit de slag moeten trekken tot het centrum weer opgebouwd is.
Het centrum bezorgt ruim 10.000 inwoners eerstelijns gezondheidszorg.

 

Impressie werkbezoek aan en inleefreis van Ziekenhuis voor Ziekenhuis naar Katako Kombe (zomer 2015)

foto 7In het kader van ons Ziekenhuis voor Ziekenhuisproject van Memisa zijn wij als voorzitter Raad van Bestuur van het AZ Maria Middelares, Prof. Pascal Verdonck, en
hoofdverpleegkundige, mevr. Katrien Vandaele, uitgenodigd om in de zomer 2015 een unieke inleefreis te maken naar het jumelageproject in Katako Kombe in Congo. Door enerzijds het ontvangen van de nodige informatie van de projectverantwoordelijken mevr. Greet Segers en anderzijds de gesprekken met en informatie van dr. Yves Kluyskens hebben we ons uitstekend kunnen voorbereiden op het Congolese avontuur.

Juli 2015

foto 8Dr. Yves Kluyskens is nu in Katako-Kombe samen met Prof. Verdonck (voorzitter Raad van Beheer AZ Maria-Middelares Gent) en Katrien Vandaele (hoofdverpleegst (AZ MM Gent). Yves wil op die manier de banden versterken tussen AZMM en het project in Katako-Kombe.