Blog


December 2016.

Ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe polikliniek op de campus St Jozef van Maria Middelares (in Gentbrugge) gaf dokter Herman Devriendt een voordracht over de activiteiten van Artsen Zonder Vakantie in Katako-Kombe en over het impact van het jumelageproject tussen het ziekenhuis in Congo en Maria Middelares. Er waren heel wat geïnteresseerden aanwezig waaronder directieleden, dokters, verpleegkundigen en secretaressen van het ziekenhuis, huisartsen, persmensen.