Blog


Juni 2018

In mei werden de functionering van het ziekenhuis van Katako-Kombe en de resultaten van de activiteiten van de gezondheidszone door het Congolese Ministerie van Volksgezondheid en het Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales (BDOM) geëvalueerd. Zoals de vorige jaren kregen beide een zeer hoge score toegekend met name 92 % voor het ziekenhuis en 91 % voor de gezondheidszone; dit zijn de hoogste scores ooit en verreweg de beste resultaten in vergelijking met de andere gezondheidszones van de regio. Dit wijst erop dat, ondanks de heel moeilijke politieke situatie in Congo die ook indirect weegt op het project (vooral de forse daling van de waarde van de Congolese franc), op lokaal vlak, mits de nodige inzet, toch goed werk kan geleverd worden. Een opsteker voor al wie bij het project betrokken is maar ook voor wie blijft geloven in ons project en het blijft steunen.

Yves Kluyskens