Blog


Maart 2017

Dokter Yves Kluyskens is deze maand voor evaluatiebezoek geweest in Katako-Kombe. Hij heeft ook de grote lijnen uiteengezet van het nieuwe project van Memisa-AZV dat tot 2021 zal lopen.

Hij heeft hij kunnen vaststellen dat het gezondheidsproject het laatste jaar flink gevorderd is. Recent werden zowel de gezondheidszone als het ziekenhuis eens temeer uitgeroepen tot de meest performante in de provincie Sankuru.


Het ziekenhuis kent zichtbaar een grote toevloed van patiënten uit alle uithoeken van deze provincie met een oppervlakte van driemaal die van België. Deze gunstige evolutie is te danken aan een sterke lokale ploeg  en de steun van en de samenwerking met  de Belgische ngo’s Memisa-AZV en O^ORL. In 2016 werden het operatiekwartier en het moederhuis in ism Energie Assistance voorzien van zonne-energie, waardoor deze diensten op gebied van stroomtoevoer nu autonoom kunnen werken. Er werd ook gestart met een spoedopname.Hij vond ter plaatse een grote hoeveelheid goed bruikbaar medisch materiaal en uniformen, die vanuit het ziekenhuis Maria Middelares Gent waren opgestuurd.