Blog


November 2018

Ondanks een zeer gespannen sfeer in Congo omwille van alle onzekerheden omtrent de verkiezingen, die normaal gezien zouden doorgaan eind december, blijven het ziekenhuis en de gezondheidszone in Katako-Kombe hun werk verder verrichten volgens schema. Rond Katako-Kombe blijft het rustig maar de ritten binnen de grotere regio worden beperkt omwille van de onveiligheid. Deze laatste heeft ook een impact op het aantal patiënten die in normale omstandigheden van heinde en ver naar het ziekenhuis komen omdat zij vertrouwen hebben in de diensten die er verleend worden; onrechtstreeks heeft dit ook een terugslag op het inkomen van het ziekenhuis; en ook van de ziekenhuismedewerkers, die deels van een premie op die inkomsten leven. Iedereen hoopt dat de rust zo snel mogelijk terugkomt in het land.