Blog


Oktober 2016

De design- en meubelzaak Pinehouse in Ronse heeft zijn deuren definitief gesloten. De overblijvende stock werd verkocht, o.m. bij opbod,  tvv het waterproject in Katako-Kombe. Onze hartelijkste dank gaat hierbij naar Christian en Myriam Bodé-Cloquet.