Blog


September 2018.

September 2018.

Op zondag 2 september had de dertiende editie van de jaarlijkse bbq ten voordele van het gezondheidsproject in Katako-Kombe plaats. Het evenement kende een groot succes: nagenoeg 600 sympathisanten daadgen op, de organisatie was perfect mede dank zij de inzet van een 60-tal vrijwilligers en we konden rekenen op uitzonderlijk mooi weer.

Die dag stond dit jaar in het teken van de nauwe samenwerking tussen Memisa en Artsen Zonder Vakantie. Katako-Kombe is hiervan een schoolvoorbeeld: sinds 2008 werken beide ngo’s samen op terrein, wat de erkenning van de gezondheidszone Katako-Kombe als demonstratiezone in Congo in belangrijke mate heeft bevorderd.

Wij zijn het ziekenhuis Maria Middelares, dat gejumeleerd is met het ziekenhuis Katako-Kombe in het kader van het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis van Memisa, bijzonder dankbaar voor hun bijzondere bijdrage aan het succes van dit feestelijk gebeuren.

Yves Kluyskens