Blog


December 2014

Op 17 november vertrok Dr. Yves Kluyskens voor een evaluatiemissie naar Katako-Kombe. Tezelfdertijd vertrok er ook een missie van ‘Artsen zonder Vakantie’ naar daar o.l.v. Dr. Herman Devriendt. In die missie reisden twee ‘nieuwelingen’ meer: verpleegster Gudrun Ceuterick en anesthesist Maurice De Hovre.

De autoclaaf (zie hieronder ‘juli 2014’) werkt met gefilterd water, de generator draait nog altijd goed en papa Boni onderhoudt het generatorhuis zeer goed, de maïsmolen is eindelijk in productie geraakt (er was een belangrijke zeef defect) én er is een labogebouw in dienst genomen.