Blog


November 2014

De oftalmologische missie is ondertussen goed twee weken terug thuis. Als gevolg van hevige onlusten op 25 kilometer (Kiete en omgeving) van Katako-Kombe kwamen minder patiënten naar het ziekenhuis om zich door de oftalmologen te laten behandelen. Desondanks mogen we van een geslaagde oftalmologische missie spreken.
Die onlusten begonnen op 7 oktober en liepen uit op hevige, gewapende gevechten tussen twee dorpsgemeenschappen: 350 huizen (hutten), 1 lagere school met 6 klassen, 1 middelbare school en 3 kerken werden in brand gestoken. Kiete, een groot dorp met 1062 inwoners, is volledig uitgebrand, één man liet hierbij het leven.
De bevolking moest de nacht doorbrengen onder een open hemel met alle gevaren van dien: kans op heropflakkering van malaria, gevaar voor tropische ziekten als gevolg van slechte hygiënische omstandigheden. De kinderen kunnen niet meer naar school gaan.

Tijdens de missie kwam de in mei verstuurde yag-laser aan in Katako-Kombe na een ‘reis’ overzee en rivieren die juist geen 5 maanden duurde.

In de tweede helft van oktober was het zeer onrustig in de omgeving van Lodja. Na het voorlezen van een pastorale brief van de Congolese bisschoppen waarin vermeld werd dat president Kabila zich volgens de grondwet niet meer kandidaat mag stellen voor nog een ambtstermijn (de derde), gaf een minister (van Lodja afkomstig) aan de militairen de opdracht om de priesters en zusters aan te vallen en de kloosters te omsingelen. Hiertegen kwam hevig protest maar ondertussen zou de rust weer min of meer teruggekeerd zijn.