Author: patrickbiliet


December 2018.

Enkele weken geleden verscheen via een korte video een campagne van drie Belgische ngo’s (Memisa, Artsen Zonder Vakantie en Dokters van de Wereld) over problemen met stroom- en watertoevoer in Congolese ziekenhuizen ‘Ondenkbaar in België, de realiteit in DR Congo’,. Deze vindt u ook op onze website en raden we u aan eens te bekijken. Het is een interpellerende video, maar slechts het topje van de ijsberg, vooral in rurale ziekenhuizen. Aansluitend hierop heet dokter Yves Kluyskens een artikel geschreven waarin hij de toestand in rurale Congolese ziekenhuizen  uiteen zet. U kunt het artikel lezen in de rubriek te lezen.

Bij deze wensen we voor alle lezers het allerbeste in 2019, evenals hoop voor Congo, voor de mensheid en het klimaat.

November 2018

Ondanks een zeer gespannen sfeer in Congo omwille van alle onzekerheden omtrent de verkiezingen, die normaal gezien zouden doorgaan eind december, blijven het ziekenhuis en de gezondheidszone in Katako-Kombe hun werk verder verrichten volgens schema. Rond Katako-Kombe blijft het rustig maar de ritten binnen de grotere regio worden beperkt omwille van de onveiligheid. Deze laatste heeft ook een impact op het aantal patiënten die in normale omstandigheden van heinde en ver naar het ziekenhuis komen omdat zij vertrouwen hebben in de diensten die er verleend worden; onrechtstreeks heeft dit ook een terugslag op het inkomen van het ziekenhuis; en ook van de ziekenhuismedewerkers, die deels van een premie op die inkomsten leven. Iedereen hoopt dat de rust zo snel mogelijk terugkomt in het land.

Ondenkbaar in België, de realiteit in DR Congo

Geen water of elektriciteit tijdens een operatie. Een tekort aan artsen of geneesmiddelen…

Deze zomer werden verschillende patiënten in Brussel geconfronteerd met ondenkbare situaties!
Ontdek aan de hand van video’s die met een verborgen camera zijn opgenomen, het contrast tussen de Belgische en Congolese gezondheidssystemen. Een reactie op deze dramatische situatie, die ondenkbaar is in België, is dringend nodig!

 

Het Wijnweekend komt er aan !!

53 leden en hun geliefden staan te popelen om u op 13 en 14 oktober de vruchten van hun oenologische zoektocht aan te bieden. Een 50-tal wijnen worden u aangeboden en er is volop tijd en plaats voor een hapje, een drankje en een aangenaam gesprek. De volledige opbrengst van deze wijnverkoop gaat naar onze sociale projecten en deze worden via pancartes en folders aan U voorgesteld.Onze leden zullen u met plezier hierover meer uitleg verschaffen.
Noteer alvast de datum in je agenda.Het wordt terug een mooi en gezellig gebeuren !

Vlot naar het ziekenhuis dankzij motorambulances!

Het ziekenhuis van Katako-Kombe in DR Congo ligt erg afgelegen waardoor de afstand tussen het ziekenhuis en de gezondheidscentra groot is. De wegen zijn barslecht en niet onderhouden, het is dus niet evident om zieken – en zeker noodgevallen – naar het ziekenhuis te brengen.

In een straal van zestig kilometer rond het ziekenhuis liggen nochtans twee belangrijke wegen. Samen met de lokale bevolking werkte AZ Maria Middelares, een solidair ziekenhuis van ons netwerk Ziekenhuis voor Ziekenhuis, een plan uit om deze wegen permanent te onderhouden zodat in elk geval motoren vlot kunnen passeren. Het vervoer van zwaar zieke patiënten en noodgevallen verloopt namelijk het snelst met dat vervoermiddel.

Er zijn wel aanpassingen aan een motor nodig om hem om te vormen tot een zogenaamde motorambulance die patiënten comfortabel vervoert. De kosten hiervan worden gedeeltelijk betaald  door de patiënten zelf die vervoerd worden. Voorts krijgt het project de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Na één jaar wordt het geëvalueerd en als de resultaten positief zijn, wordt er een tweede motor aangekocht en ingezet.

Dit initiatief levert ook economische voordelen op. Zo zorgen betere wegen ervoor dat landbouwproducten met de fiets naar de stad Katako-Kombe kunnen worden gebracht en ter plaatse kunnen worden verkocht.

Yves Kluyskens

September 2018.

September 2018.

Op zondag 2 september had de dertiende editie van de jaarlijkse bbq ten voordele van het gezondheidsproject in Katako-Kombe plaats. Het evenement kende een groot succes: nagenoeg 600 sympathisanten daadgen op, de organisatie was perfect mede dank zij de inzet van een 60-tal vrijwilligers en we konden rekenen op uitzonderlijk mooi weer.

Die dag stond dit jaar in het teken van de nauwe samenwerking tussen Memisa en Artsen Zonder Vakantie. Katako-Kombe is hiervan een schoolvoorbeeld: sinds 2008 werken beide ngo’s samen op terrein, wat de erkenning van de gezondheidszone Katako-Kombe als demonstratiezone in Congo in belangrijke mate heeft bevorderd.

Wij zijn het ziekenhuis Maria Middelares, dat gejumeleerd is met het ziekenhuis Katako-Kombe in het kader van het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis van Memisa, bijzonder dankbaar voor hun bijzondere bijdrage aan het succes van dit feestelijk gebeuren.

Yves Kluyskens

Augustus 2018

Placide Lofukola kreeg eind juli met onderscheiding zijn diploma van elektrotechnisch

ingenieur aan het Institut Supérieur de Techniques Appliquées (ISTA) de Kinshasa, een zeer hoog aangeschreven instituut voor hoger onderwijs in Congo. Zijn zes jaar durende studie werd gesponsord door giften van Belgische donoren die het project genegen zijn. De terugkeer naar ‘zijn thuisbasis’ Katako-Kombe verzekert een meer professionele opvolging van alles wat te doen heeft met energie, water, bouwwerken, voertuigen, onderhoud van elektrisch medisch materiaal, informatica, communicatie. Een nieuwe toekomst voor het project, dat streeft naar capaciteitsversterking van de lokale actoren.

De maand augustus blijft uiteraard traditioneel in de ban van de jaarlijkse bbq ,die dit jaar op 2 september plaats vindt. Voor wie nog niet ingeschreven is (foei!) verwijzen we naar de link: www.mariamiddelares.be/nl/katako-kombe-loopwandelmeeting-bbq-2018

Juli 2018

Deze maand staat in het teken van de start van de campagne voor de bbq op 2 september ten voordele van het project in Katako-Kombe. Dit jaar staat het event in het teken van de capaciteitsversterking van onze medewerkers in Congo en in het bijzonder van de samenwerking tussen Memisa en Artsen Zonder Vakantie (AZV) die beide hiertoe bijdragen.

Wij hopen op een toeloop van sympathisanten en, zoals in 2016 en 2017,  opnieuw minstens 600 deelnemers te mogen verwelkomen.

Yves Kluyskens

Geniet van (h)eerlijk kopje koffie ten voordele van Katako-Kombe

Nog niet goed wakker of nood aan een extra portie energie?
Op 12 – 13 – 14 juni kan je in een gezellig hoekje in de inkomhal van het AZ Maria Middelares ziekenhuis  genieten van een (h)eerlijk aanbod koffie, thee en chocomelk. Onze barista is er van 8 tot 16 uur. De opbrengsten zijn ten voordele van ons partnerziekenhuis in Katako-Kombe, Congo. Laat het je smaken!

Juni 2018

In mei werden de functionering van het ziekenhuis van Katako-Kombe en de resultaten van de activiteiten van de gezondheidszone door het Congolese Ministerie van Volksgezondheid en het Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales (BDOM) geëvalueerd. Zoals de vorige jaren kregen beide een zeer hoge score toegekend met name 92 % voor het ziekenhuis en 91 % voor de gezondheidszone; dit zijn de hoogste scores ooit en verreweg de beste resultaten in vergelijking met de andere gezondheidszones van de regio. Dit wijst erop dat, ondanks de heel moeilijke politieke situatie in Congo die ook indirect weegt op het project (vooral de forse daling van de waarde van de Congolese franc), op lokaal vlak, mits de nodige inzet, toch goed werk kan geleverd worden. Een opsteker voor al wie bij het project betrokken is maar ook voor wie blijft geloven in ons project en het blijft steunen.

Yves Kluyskens