Author: patrickbiliet


Mei 2018

Op 1 mei is dokter Lambert Onosola Nsodi gestart als médecin traitant in het ziekenhuis van Katako-Kombe. In september verliet dokter Néron Tapenge het ziekenhuis om een opleiding in chirurgie te volgen aan de Universiteit van Lubumbashi. Sindsdien werd de interim verzekerd door dokter Raphaël Lola, die nu medisch directeur wordt in het ziekenhuis van Dikungu, op 130 km van Katako-Kombe.

Dokter Lambert heeft reeds enige jaren ervaring opgedaan in ziekenhuizen in Kinshasa, onder meer op vlak van basischirurgie. Hij is afkomstig uit de Sankuru en kent dus de lokale taal. Hij werd uitgekozen onder tal van andere kandidaten die zich voor de functie aanboden. We wensen hem welkom en een vlotte start.

April 2018

In april verbleef een missie van de ngo Oftalmo Sankuru onder leiding van dokter Herman Burvenich twee weken in het ziekenhuis van Katako-Kombe. Het was hun vierde missie. De vorige jaren zorgde de ngo reeds voor een heel professionele installatie waarmee een goed opgeleide verpleger dagelijks consultaties en kleine ingrepen kan verrichten; er is ook constant stroom op zonne-energie beschikbaar voor het consultatielokaal.

Tijdens de missie werden 350 consultaties verricht en 50 ingrepen uitgevoerd, het merendeel cataractoperaties. De dag van hun vertrek kregen we volgend sms-bericht uit Katako-Kombe: “ En leur rendant la vue, ils ont rendu la vie à tant de patients.”

Maart 2018.

Ik kom zopas terug van Katako-Kombe. Ondanks een verzuurd politiek klimaat in Congo, heel wat hindernissen om er deze keer te geraken en een loodzwaar programma keer ik terug met een goed gevoel.

Ter plaatse is het rustig en het project loopt vlot. De motivatie van de lokale medewerkers valt onmiddellijk op; het beleid van de gezondheidszone en het ziekenhuis wekt de bewondering van iedereen op; er worden stagiairs van de ganse streek naar Katako-Kombe gestuurd dat meer en meer een pilootproject en opleidingscentrum wordt.

Eén week kon ik samenwerken met een vierkoppige ploeg van Artsen Zonder Vakantie (AZV), waaronder de chirurg Herman Devriendt die er voor de zeventiende keer was. Ook zij waren onder de indruk van het niveau van het personeel van het ziekenhuis; dit is echter grotendeels te danken aan de talrijke missies van AZV sinds 2008, waarbij vooral aandacht gaat naar overdracht van kennis en capaciteitsversterking. Ik heb er ook tamelijk veel consultaties verricht en ervaren dat patiënten dikwijls honderden kilometers te voet of op de fiets hadden afgelegd. Uit de gesprekken en verslagen kon ik verder afleiden dat ook buiten de missies heel wat mensen van heinde en ver komen naar katako-Kombe omwille van de reputatie van goede opvang en organisatie, behoorlijke capaciteiten van de lokale dokters en verpleegkundigen en degelijke infrastructuur.

Het grootste probleem is de sterke devaluatie van de Congolese munt het laatste jaar, wat een verdere verpaupering van de bevolking (en van het gezondheidspersoneel) meebrengt en de inkomsten van het ziekenhuis, dat met vaste forfaits werkt in lokale munt, vermindert; en dit temeer dat al het materiaal en de medicatie in harde munt (dollars) moeten betaald worden. Een challenge voor de leefbaarheid van het ziekenhuis, ondanks haar groeiend succes.

Yves Kluyskens

Januari 2018

Op zondag 28 januari had in het Concertgebouw Brugge een benefietconcert plaats ten voordele van het project Katako-Kombe. Het Collegium Vocale Gent olv Philippe Herreweghe zorgde voor een feestelijk slot van Brugges Bach-vijfdaagse met een prachtige uitvoering van een missa brevis en twee cantates van de componist.

Het publiek werd toegesproken door de artistiek directeur van Het Concertgebouw, Jeroen Vanacker, en door Paul Vandenberghe. Paul is ex-zanger in het koor van het Collegium Vocale Gent, nam deel aan een oftalmologische missie van de ngo Oftalmo Sankuru in Katako-Kombe, waarbij hij erg onder de indruk kwam van de realisaties en noden, en slaagde erin zowel Philippe Herreweghe als het Concertgebouw warm te maken voor dit initiatief. Het werd een schitterende avond waarvan de 1.200 aanwezigen in een tot de nok gevulde concertzaal intens genoten.

Na de uitvoering werd ons door Katrien Van Eeckhoutte, directeur van het Concertgebouw, een cheque van 7.500 euro overhandigd. Met dat geld zullen het moederhuis evenals de aankoop van oftalmologisch materiaal voor het ziekenhuis van Katako-Kombe worden gesponsord.

Onze hartelijkste dank gaat naar het Concertgebouw Brugge, het Collegium Vocale Gent en Paul Vandenberghe, maar ook naar Memisa, AZV, Maria Middelares Gent, Artsenkrant en het Sint Barbaracollege van Gent voor de promotie van dit evenement.

Yves Kluyskens

December 2017

2017 was een positief jaar voor het gezondheidsproject Katako-Kombe.

We kregen eens temeer het label van demonstratiezone en ziekenhuis van het Congolese ministerie van Volksgezondheid, wat erop wijst dat beide beantwoorden aan de criteria van een degelijk georganiseerde basisgezondheidszorg en goed beleid.

Dit jaar werd het aanbod in het ziekenhuis uitgebreid met een dienst kinesitherapie en tandheelkunde, en werd de spoedopname operationeel.

De hoofdlaborante beëindigde een tweejarige navorming in het Institut Supérieur de Techniques Médicales in Kinshasa, één van de dokters een navorming van enkele maanden in inwendige ziekten in het Ngaliemaziekenhuis in Kinshasa en onze kinesist een stage in het ziekenhuis van Kisantu.

AZV kwam drie weken op missie heelkunde en gynaecologie, en het ziekenhuis genoot ook van een vorming door een vroedvrouw en een verpleger spoed uit Kinshasa gedurende twee maanden.

In het ziekenhuis werd een kantine geopend en onderging het operatiekwartier grondige herstellingswerken; in de gezondheidszone werden twee gezondheidscentra gebouwd.

De jaarlijkse bbq en de wijnverkoop in Maria Middelares kenden een groot succes. De inschrijving op het benefietconcert van 28 januari 2018, door het Collegium Vocale Gent in het Concertgebouw van Brugge, loopt vlot en we hopen de zaal volledig uitverkocht te krijgen.

Het team van de werkgroep Katako-Kombe  wenst  u een voorspoedig 2018 toe  en dankt hartelijk al haar vrijwilligers en sponsors.

December 2017

“Een glaasje op het nieuwe jaar en Katako-Kombe”
Onze wijnkelder voor de eindejaarsfeesten wat bijvullen en koppelen aan een goed doel blijkt een succes te zijn geworden.
Aan allen hartelijk dank om het gezondheidsproject te blijven steunen.

Benefietconcert

Collegium Vocale Gent o.l.v.. Philippe Herreweghe
Concertgebouw Brugge
zondag 28 januari 2018 om 20u00.

 

ten voordele van Katako-Kombe


“So singen wir recht das Gratias”

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Kantate 102 Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben
Kantate 187 Es wartet alles auf dich
Missa brevis in A

De opbrengst van dit concert gaat naar medische projecten in de Democratische republiek Congo nl. de verdere uitbouw van het ziekenhuis in Katako Kombe en het project Oftalmo Sankuru.

Meer info :
www.katako-kombe.be
www.oftalmo-sankuru.be
www.memisa.be
www.azv.be
www.concertgebouw.be
www.lightfortheworld.be
www.collegiumvocale.com

Tickets: € 46-35-23

Online via https://www.concertgebouw.be/nl/programmagids/detail/voca 
en klik daar in de agenda op “in winkelkar” van 28.01.18 / 20.00 Collegium Vocale Gent (vergeet niet de couponcode BENEFIET te vermelden)
ofwel telefonisch : Ticketlijn Tickets Brugge +32 70 22 12 12 (0,30 €/min)
Openingsuren: ma – vrij: 14.00 – 17.00 uur. feestdagen.
Tickets worden gratis naar uw e-mailadres verstuurd.
Het Concertgebouw ligt op 5 minuten wandelafstand van het treinstation van Brugge.
Voor wie met de auto komt: er is een ondergrondse parkeergarage.

November 2017

Ter gelegenheid van zijn afscheidsfeest, na een lange carrière op dienst inwendige ziekten in St Jozef en Maria Middelares, wenste dokter Guy De Cock geen geschenken en vroeg aan zijn sympathisanten eventueel iets te storten op het gezondheidsproject Katako-Kombe. Met deze  giften werd een gezondheidscentrum (centre de santé) gebouwd in Ongenge, een belangrijk dorp op 125 km van het ziekenhuis. Dit centrum werd in oktober 2017 geopend en zal nu toelaten aan de verpleegkundigen om in een goed uitgerust gebouw basisgezondheidszorg  in betere condities dan vroeger aan te bieden.

Oktober 2017

Van  6 tot 14 oktober had een zeer grondige evaluatie plaats van het gezondheidsproject in Katako-Kombe door twee experts van Memisa,  ism het Congolese ministerie van Volksgezondheid en van dokter Yves Kluyskens. De conclusie was heel positief en de gezondheidszone werd eens temeer uitgeroepen tot de beste van de provincie Sankuru. Het uitzonderlijke label van ‘Zone de Santé et Hôpital de démonstration’ werd bevestigd.

Bij deze gelegenheid werden de activiteiten gepland voor het laatste trimester van 2017 en het jaar 2018. Dit houdt onder meer de oprichting van diensten tandheelkunde en kinesitherapie in en het uitsturen van een verpleegkundige voor drie jaar opleiding in anesthesie naar een gespecialiseerd instituut in Bukavu.

De samenwerking met Memisa et Artsen zonder Vakantie wordt tot 2021 verlengd.

September 2017

De bbq ten voordele van het project in Katako-Kombe op zondag  3 september was een schitterende dag.

Niet enkel door de schittering van de zon maar vooral door de “straling” van de meer dan 600 sympathisanten, die duidelijk genoten van de gemoedelijke, broederlijke  sfeer!

De nooit aflatende efficiëntie van de organisatoren, het enthousiasme van de vrijwilligers en de emotionele dankwoorden van de lokale Congolese bevolking, die dokter Jean Takombe, zelf afkomstig van Katako-Kombe, speciaal  kwam uitspreken, maakten het feest zo compleet.

Iedereen beloofde volgend jaar opnieuw van de partij te zijn!
Loop/wandelmeeting & BBQ 2017