Author: patrickbiliet


Benefietconcert

Collegium Vocale Gent o.l.v.. Philippe Herreweghe
Concertgebouw Brugge
zondag 28 januari 2018 om 20u00.

 

ten voordele van Katako-Kombe


“So singen wir recht das Gratias”

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Kantate 102 Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben
Kantate 187 Es wartet alles auf dich
Missa brevis in A

De opbrengst van dit concert gaat naar medische projecten in de Democratische republiek Congo nl. de verdere uitbouw van het ziekenhuis in Katako Kombe en het project Oftalmo Sankuru.

Meer info :
www.katako-kombe.be
www.oftalmo-sankuru.be
www.memisa.be
www.azv.be
www.concertgebouw.be
www.lightfortheworld.be
www.collegiumvocale.com

Tickets: € 46-35-23

Online via https://www.concertgebouw.be/nl/programmagids/detail/voca 
en klik daar in de agenda op “in winkelkar” van 28.01.18 / 20.00 Collegium Vocale Gent (vergeet niet de couponcode BENEFIET te vermelden)
ofwel telefonisch : Ticketlijn Tickets Brugge +32 70 22 12 12 (0,30 €/min)
Openingsuren: ma – vrij: 14.00 – 17.00 uur. feestdagen.
Tickets worden gratis naar uw e-mailadres verstuurd.
Het Concertgebouw ligt op 5 minuten wandelafstand van het treinstation van Brugge.
Voor wie met de auto komt: er is een ondergrondse parkeergarage.

November 2017

Ter gelegenheid van zijn afscheidsfeest, na een lange carrière op dienst inwendige ziekten in St Jozef en Maria Middelares, wenste dokter Guy De Cock geen geschenken en vroeg aan zijn sympathisanten eventueel iets te storten op het gezondheidsproject Katako-Kombe. Met deze  giften werd een gezondheidscentrum (centre de santé) gebouwd in Ongenge, een belangrijk dorp op 125 km van het ziekenhuis. Dit centrum werd in oktober 2017 geopend en zal nu toelaten aan de verpleegkundigen om in een goed uitgerust gebouw basisgezondheidszorg  in betere condities dan vroeger aan te bieden.

Oktober 2017

Van  6 tot 14 oktober had een zeer grondige evaluatie plaats van het gezondheidsproject in Katako-Kombe door twee experts van Memisa,  ism het Congolese ministerie van Volksgezondheid en van dokter Yves Kluyskens. De conclusie was heel positief en de gezondheidszone werd eens temeer uitgeroepen tot de beste van de provincie Sankuru. Het uitzonderlijke label van ‘Zone de Santé et Hôpital de démonstration’ werd bevestigd.

Bij deze gelegenheid werden de activiteiten gepland voor het laatste trimester van 2017 en het jaar 2018. Dit houdt onder meer de oprichting van diensten tandheelkunde en kinesitherapie in en het uitsturen van een verpleegkundige voor drie jaar opleiding in anesthesie naar een gespecialiseerd instituut in Bukavu.

De samenwerking met Memisa et Artsen zonder Vakantie wordt tot 2021 verlengd.

September 2017

De bbq ten voordele van het project in Katako-Kombe op zondag  3 september was een schitterende dag.

Niet enkel door de schittering van de zon maar vooral door de “straling” van de meer dan 600 sympathisanten, die duidelijk genoten van de gemoedelijke, broederlijke  sfeer!

De nooit aflatende efficiëntie van de organisatoren, het enthousiasme van de vrijwilligers en de emotionele dankwoorden van de lokale Congolese bevolking, die dokter Jean Takombe, zelf afkomstig van Katako-Kombe, speciaal  kwam uitspreken, maakten het feest zo compleet.

Iedereen beloofde volgend jaar opnieuw van de partij te zijn!
Loop/wandelmeeting & BBQ 2017

 

Augustus 2017

Deze maand staat in het teken van de voorbereiding van de jaarlijkse bbq op 3 september ten voordele van het project. Talrijke vrijwilligers zijn reeds maanden in de weer om van die dag opnieuw een geslaagd feest te maken. We roepen alle fans en geïnteresseerden op om zich in te schrijven via de website (te vinden in de rubriek ‘activiteiten’ ) en campagne te voeren bij vrienden en familie om dit zinvol project te steunen door hun aanwezigheid op de bbq.

Juli 2017

Placide is een intelligente een betrouwbare  jongeman van Katako-Kombe. Sinds vijf jaar steunen we zijn studies in elektromechanica in Kinshasa. In 2015 behaalde hij het diploma ingenieur en doet momenteel nog twee specialisatiejaren. Het is de bedoeling dat hij nadien voor het project zou werken in Katako-Kombe: aankoop, onderhoud en herstelling van al wat met elektriciteit of mechaniek te maken heeft, maar ook opvolgen van de bouwwerken voor het project.

Een maand geleden werd Placide Lofukola door een wagen overreden in Kinshasa. Men vreesde voor een subdurale hersenbloeding. Uiteindelijk viel alles wel mee, maar verloor hij vier weken kostbare tijd om zijn examens in eerste zittijd voor te bereiden.  Pech, want het was de bedoeling dat hij tijdens zijn verlof allerhande klusjes zou kunnen doen in Katako-Kombe. Maar we zij zeker dat hij zijn jaar in tweede zit zal redden en hij heeft beloofd dan toch nog de geplande werken uit te voeren.

Juni 2017

De BAD (Banque Africaine de Développment, een onderdeel van de Wereldbank) heeft, na studie van de ondergrond in Katako-Kombe, beslist boringen uit te voeren om een deel van de stad te voorzien van drinkbaar water, in het bijzonder het hospitaal. Deze actie past in het kader van een intensieve campagne die wij ook hier het laatste jaar gevoerd hebben om fondsen te verzamelen om het hospitaal het ganse jaar door te voorzien van (drinkbaar) water. De gelden die wij hiervoor ingezameld hebben zullen ons toelaten een watertoren te bouwen om het water naar de verschillende diensten in het ziekenhuis aan te brengen. Mocht de Wereldbank beslissen ook dit te financieren zullen de giften aangewend worden om het elektriciteitsnet op zonnepanelen, dat momenteel het operatiekwartier en het moederhuis dekt, uit te breiden naar alle diensten.

 

Yves Kluyskens

Mei 2017

Het hospitaal van Katako-Kombe meldt ons dat zij een tandarts, gediplomeerd aan de Universiteit van Kinshasa (UNIKIN) heel recent in dienst hebben genomen. Er is een grote vraag van de bevolking naar een tandarts. In een eerste tijd zal hij gebruik maken van basismateriaal dat het project eerder ter beschikking had gesteld van een potentiële tandarts. We zullen zijn activiteiten na enkele maanden evalueren en dan beslissen of het zinvol is een meer professioneel kabinet te installeren.

April 2017

De Wereldbank heeft in het bureel van de administratie van de Gezondheidszone Katako-Kombe (het zogenaamd Bureau Central de la Zone de Santé, op de campus van het ziekenhuis gelegen) een zeer performante internetinstallatie geplaatst. Tot nu toe verliep de communicatie met ons soms erg moeilijk, omdat afhankelijk van een antenne die slechts enkele uren per dag functioneel was (meestal ’s nachts!). Voor het opsturen van rapporten of foto’s was men verplicht zich te verplaatsen naar Lodja, op 150 km van Katako-Kombe, om een internetconnectie te vinden. Dit kan voortaan vanuit Katako-Kombe zelf. We zullen voortaan ook via skype met onze partners kunnen communiceren.

April 2017

In maart verbleven dokters Herman Devriendt (chirurg), Pierre Lavry (anesthesist) en Jan Aerts (gynaecoloog) twee weken in Katako-Kombe (KK). Zij namen deel aan de 17e missie van Artsen Zonder Vakantie (AZV) in dat hospitaal, waarvan de twee eerstgenoemden er ter plaatse reeds heel wat achter de rug hebben, wat de kennisoverdracht en de contacten met de lokale gezondheidswerkers bevordert. Talrijke artsen uit omliggende ziekenhuizen (soms op > 300 km van KK) namen deel aan de vormingen en ingrepen. Er was zo’n toeloop aan patiënten dat niet iedereen kon geopereerd worden, maar een aantal kon na de missie door de best gevormde lokale artsen behandeld worden. Zoals gewoonlijk kwamen honderden vrouwen voor de gynaecologische consultaties. Instructies om bepaalde aspecten (hygiëne, organisatie van de diensten) werden doorgegeven. Uiteindelijk een geslaagde missie, maar iets te kort omwille van vervoersproblemen. Eind 2017 is een nieuwe missie AZV gepland. 

Follow up waterproject.

In 2016 werden een aantal acties ondernomen om de watertoevoer naar het ziekenhuis te garanderen. Hiervoor werden fondsen verzameld.

Er bestonden drie mogelijkheden: een boring uitvoeren op grote diepte, zeer grote citernes bouwen om tijdens het regenseizoen voldoende water te capteren om het droge seizoen te overbruggen, water oppompen vanuit een bron.

Het was de bedoeling in het najaar 2016 een expert te sturen naar Katako-Kombe om een evaluatie te verrichten en de beste keuze te maken; evenwel kon deze missie niet doorgaan omwille van een te onstabiele toestand en onzekere binnenlandse vluchten in Congo op dat ogenblik. Voorlopig is deze missie uitgesteld tot juli.

Evenwel heeft de Wereldbank (WB) intussen Katako-Kombe “ontdekt” en een studie laten uitvoeren om na te gaan of via een boring water zou kunnen opgepompt worden; zij zijn recent langs geweest en we wachten op hun rapport. Momenteel hebben ze wel afgezien van een boring, mocht deze zinvol zijn, tot de politieke situatie in Congo en ter plaatse rustiger wordt.

Het is evident dat we nu wachten op het rapport van de WB. Het heeft geen zin nog iemand uit te sturen als blijkt dat de WB zelf overgaat tot een waterboring.

Het geld dat we voor het waterproject via giften gekregen hebben houden we voorlopig op de rekening tot de WB een beslissing genomen heeft. Gaan zij over tot een boring kunnen we de giften gebruiken om een watertoren te bouwen en het water via een buizensysteem naar de verschillende ziekenhuisdiensten te brengen (de WB beperkt zich tot de boring). Mocht het advies van de WB negatief zijn zoeken we een andere oplossing en sturen onze expert uit.

Van zodra we meer nieuws hebben komt dit in de nieuwsberichten van de website.

Yves Kluyskens